Colgate - elmex - meridol

Prevence zubního kazu v dětském věku

Kurz pro stomatology, vypracovaný doc. MUDr. Koberovou lvančákovou, CSc. dokonale shrnuje současnou strategii prevence zubního kazu, která je cíleně zaměřena na děti a mládež.

V úvodní části je definována problematika zubního kazu v sociálních a veřejně zdravotnických souvislostech. Jednotlivé stati jsou koncipovány podle nejnovějších poznatků o diagnostice a následné preventivní a léčebné péči. Velký prostor je věnován fluoridové prevenci, která byla v posledních letech modifikována na základě důkladného a objektivního výzkumu a potvrzena celosvětovou odbornou literaturou.

Neméně důležitá je i kapitola o zásadách správné výživy, která bývá často opomíjena, přestože je úzce spojena s tvorbou kazivých lézí. Základním opatřením primární prevence je také řádné a hlavně pravidelné udržování ústní hygieny, bez které se účinnost preventivních opatření výrazné snižuje.

Kurz doporučuji všem stomatologům. Pro začínající kolegy, a nejen pro ty, kteří se zabývají pedostomatologií, je to přehledný souhrn aktuálních poznatků v každodenní praxi, a pro ostatní doplnění nových poznatků a trendů v prevenci zubního kazu, výživových a hygienických návyků.

Pro čtenáře, který se systematicky zabývá problematikou prevence zubního kazu, je cenná i obsáhlá citace odborné literatury, zejména z posledních let.

Doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.


Další informace

   www.prolekare.cz