Colgate - elmex - meridol

Online webinář "Fluoridy – stále bezpečné?"

17. května 2018 od 18 hodin, čtvrtek

Připojte se 17. května od 18 hodin k online webináři "Fluoridy – stále bezpečné?" prostřednictvím svého počítače, tabletu či mobilního telefonu a vyslechněte si zajímavé přednášky.

Užijte si interaktivní prostředí konference, které také nabízí k prohlédnutí či stažení celou řadu materiálů.

Registrovat se můžete již nyní a celý program je  ke stažení zde.

PROGRAM

Během posledních let byly v oboru veřejné zubní péče publikovány aktualizované poznatky o používání fluoridů v prevenci zubního kazu. Tyto publikace hodnotí účinek Fluoridů z biologického, klinického a veřejně zdravotnického hlediska. Vzhledem k požadavkům účinnosti a bezpečnosti podávání fluoridových přípravků v prevenci zubního kazu je třeba posuzovat také přítomnost fluoridů v životním prostředí, metabolismus fluoridů a jejich exkreci, biomarkery expozice fluoridům a prevenci fluorózy. Na základě moderního konceptu důkazů v oblasti veřejného zdravotnictví je třeba stanovit účinnost a odůvodněnost podávání fluoridových přípravků vzhledem k odlišnému riziku vzniku zubního kazu v populaci.

MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.
od roku 2002 přednáší a vede semináře na 1. LF UK v Praze pro předměty Kariologie, Preventivní zubní lékařství a Dětské zubní lékařství. Kromě toho pracuje jako všeobecný zubní lékař v privátní zubní ordinaci. Je autorkou a spoluautorkou řady tuzemských i zahraničních odborných sdělení převážně z oblasti prevence zubního kazu v dětské populaci.

Účinnost lokální aplikace ᤀuoridů v prevenci zubního kazu je dlouhodobě prokázána. Nejčastěji se o využití floridů mluví v souvislosti s vyvíjejícím se chrupem u dětí a dospívajících pacientů. V každodenní praxi však vidíme i další skupiny pacientů se zvýšeným rizikem tvorby zubního kazu. Patří sem pacienti s fixními ortodontickými aparáty, pacienti se snímatelnými náhradami, ale také velká skupina dospělých pacientů s parodontitidou, u kterých následkem ústupu dásní dojde k obnažení povrchu kořene, který již není krytý sklovinou. Poměrně často také dochází ke vzniku rychle postupujícího kazu kořene u zubů sousedících s implantáty, kde v mezizubním prostoru chybí papila. Další velkou skupinou ohroženou vznikem zubního kazu jsou dospělí pacienti s narušenou produkcí sliny, což se děje většinou v souvislosti s určitým typem medikace. V neposlední řadě je třeba zmínit pacienty se zhoršenou motorikou, což má vliv na účinnost mechanického odstraňování mikrobiálních povlaků z povrchu zubů. Jedná se typicky o seniory nebo o hendikepované pacienty. Jak mohou pomoci fluoridy v prevenci zubního kazu u těchto rizikových skupin?

MUDr. Jan Stuchlík, M.Sc.
promoval v roce 2005. Sedm let pracoval na soukromé klinice Asklepion, od roku 2012 vede vlastní praxi. Ve své práci se zaměřuje především na parodontologii a implantologii. V roce 2017 v Německu úspěšně dokončil dvouleté studium Master of Science Orale Implantologie und Parodontologie organizované ve spolupráci Deutsche Gesellschaft für Implantologie a Steinbeis Hochschule Berlin. Absolventská práce byla na téma "Prognóza implantologického ošetření u pacientů s parodontitidou".

Za účast* na webináři můžete získat následující dárky:

  • model zubů – určeno pro studenty
  • vzorky produktů do vaší ordinace – určeno pro lékaře a dentální hygienistky

* dárek je určen účastníkům, kteří absolvují webinář v celé jeho hodinové délce