Colgate - elmex - meridol

Online webinář
"Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?"

Pondělí 13. května od 18 hod.

V současné době pro Vás připravujeme záznam proběhlého webináře. Informace o možnosti jeho shlédnutí sledujte ZDE.

PROGRAM

vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1988). Je držitelkou atestace v oboru stomatologie (1991), dětské stomatologie (1996) a klinického zubní lékařství (2013) a docentkou stomatologie (2011) na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vede dětské oddělení Stomatologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové (1992); při stejné instituci je také zástupkyní přednosty kliniky pro vzdělávání a vědecko-výzkumnou činnost. Ve svém výzkumu a odborné práci se soustřeďuje na prevenci zubního kazu u dětí, ošetření dočasného chrupu a péči o dětské pacienty s chronickými systémovými chorobami. Téměř 20 let se podílí na pregraduální výuce studentů zubního lékařství a postgraduálním vzdělávání zubních lékařů v oboru dětské zubní lékařství. Řadu měsíců působila na zahraničních pracovištích (ACTA, Amsterdam, Nizozemí a Dows institute for dental research, Iowa, USA). Napsala více než 100 vědeckých prací, pět monografií a velké množství oponentur. Byla hlavním řešitelem či spoluřešitelem 9 výzkumných projektů. V České republice a v zahraničí přednesla přes 250 odborných sdělení. Působí jako koordinátorka a odborný garant preventivního programu „Zdravý úsměv“, který v České republice probíhá již 20 let.

Je spoluautorkou odborné publikace „Doporučení a postupy v prevenci zubního kazu u dětí a mládeže“. Je členkou výboru České společnosti pro dětskou stomatologii, zastupuje Českou republiku v radě komisařů EAPD ( European Academy of Paediatric Dentistry) a ACFF (Aliance for a Cavity Free Future).

Společně s doc. MUDr. Vlastou Merglovou, CSc. je autorkou knihy určené studentům zubního lékařství a praktickým zubním lékařům „Dětské zubní lékařství“.

Program

  • Zubní kaz je chronické infekční onemocnění. Současný koncept prevence je založen na pěti pilířích.
  • V rámci webináře budou probrány jednotlivé pilíře a jejich důležitost v prevenci zubního kazu.
  • Hlavní část bude věnována výživě, zejména problematice nadužívání sladkých potravin a nápojů.
  • Velmi důležitou součástí prevence zubního kazu je používání správně zvolených fluoridových preparátů.
  • V rámci webináře budou uvedeny příklady z preventivního programu „Zdravý úsměv“, který v České republice probíhá již 20 let.

Za účast* na webináři můžete získat následující dárky:

  • model zubů
  • zubní pasta elmex®

* dárek je určen účastníkům, kteří absolvují webinář v celé jeho hodinové délce