Colgate - elmex - meridol

Souhlas
se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný(á), svým podpisem dobrovolně uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon), svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, kontaktní poštovní adresa, telefon, e-mail (dále jen Osobní údaje), na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let), společností COLGATE – PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 416 92 071, jakožto správcem Osobních údajů (dále jen Správce), a to především s jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a automatizovaných způsobů, zejména s jejich uchováváním ve Správcově elektronické databázi odborníků v oboru zubního lékařství, a to v následujícím rozsahu a za následujícími účely:

Colgate-Palmolive Česká republika spol. s r. o.

Rohanské nábřeží 678/23
186 00 Praha 8-Karlín
 
  colgate-profesional@colpal.com
  +420 257 087 111 (recepce)

Dle platné legislativy je Váš písemný souhlas nezbytnou podmínkou, aby Vám mohly být zasílány vzorky, materiály a pozvánky na naše události.

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů [PDF verze]
  • Poučení o právech souvisejících se zpracováním os. údajů [PDF verze]
Colgate - elmex - meridol